Υπηρεσίες

Marketing

 • Λογότυπο
 • Εταιρική Ταυτότητα 
 • Επιχειρηματική Κάρτα 
 • Φυλλάδια 
 • Company Profile 
 • Marketing Plan 
 • Newsletters
 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου
 • Άρθρα, blogging 
 • Επιχειρηματικό Δώρο 

Digital Marketing

 • Digital Εταιρική Ταυτότητα
 • Digital Marketing Plan 
 • Instagram MakeOver
 • SEM/ SEO strategy
 • Google Adds
 • Digital MakeOver  

Career Coaching

 • Σύνταξη βιογραφικού
 • Cover Letter
 • Επαγγελματική Φωτογραφία